Om Castro

Castro A�r en man med flera epitet; filmproducent, manusfA�rfattare, entreprenA�r, fastighets- och finansman. Trots en fA�rmA�gen familjebakgrund valde den unge Castro egna vA�gar i sin strA�van att lyckas. Idag A�r dock fA�rvaltning av familjens tillgA?ngar Castros huvudsakliga verksamhet. Med en vision om att utbildning ger en grund fA�r bA�ttre fA�rstA?else fA�r olika kulturer, religioner och andra motsA�ttningar A�r ocksA? vA�lgA�renhet en mycket viktig del i Castros arbete.

Filmproduktion var lA�nge det centrala fA�r Castro men idag ser han filmen som nA?got av en hobbyverksamhet. Trots det A�r Castro involverad i flera pA?gA?ende filmprojekt med en total budget pA? A�ver 1,5 miljarder SEK. Tidigare har Castro producerat lA?ngfilmer och dokumentA�rer som tillsammans har en totalbudget pA? A�ver 250 miljoner SEK. Filmerna har vunnit flera priser vid internationella filmfestivaler vA�rlden A�ver. Mer information om filmerna finns under respektive titel under Projekt, Film.

Castro talar fem sprA?k flytande. Han har ett brett kontaktnA�t som spA�nner sig A�ver hela vA�rlden. Den huvudsakliga verksamheten A�r fastighetsfA�rvaltning genom konsortiet Abu Dhabi First National dA�r Castro A�r VD och CEO. Subhyia, Castros mor, A�r ordfA�rande och grundare av Abu Dhabi First National och de arbetar mycket nA�ra varandra med att fA�rvalta familjens och A�vriga investerares medel pA? bA�sta tA�nkbara sA�tt. Under de senaste decennierna har konsortiet till stor del kA�pt upp gamla centralt belA�gna biografer och byggt om dessa till shoppingcenter vilket varit mycket lyckosamt. Konsortiet har A�ven investerat i det Disney och Warner A�gda bolaget, Silver screen movie och har genom det bland annat intressen i en stor nA�jes och upplevelsepark i Florida. Konsortiet har ocksA? investerat i film och TV-byggnader i Marocko och Asien.

EntreprenA�rskap A�r viktigt fA�r Castro. Han har varit med som grundare och investerare i ett flertal bolag i olika branscher varav flertalet bA�rsnoterats. Liksom andra entreprenA�rer har Castro bA?de haft lyckade och mindre lyckade satsningar.

Castro har bland annat A�gt TV-kanalen, Channel 4 i Danmark (DK4) med fler A�n 100 anstA�llda. Han var en av de fA�rsta i vA�rlden som arbetade med film pA? internet, video on demand, i slutet av 1990-talet. Det A�r fA�rst nu under de senaste A?ren som marknaden fA�r film pA? internet verkligen exploderat.

Du kan lA�sa mer om Castro olika satsningar under Projekt.