Om Castro

Castro är en man med flera epitet; filmproducent, manusförfattare, entreprenör, fastighets- och finansman. Trots en förmögen familjebakgrund valde den unge Castro egna vägar i sin strävan att lyckas. Idag är dock förvaltning av familjens tillgångar Castros huvudsakliga verksamhet. Med en vision om att utbildning ger en grund för bättre förståelse för olika kulturer, religioner och andra motsättningar är också välgörenhet en mycket viktig del i Castros arbete.

Filmproduktion var länge det centrala för Castro men idag ser han filmen som något av en hobbyverksamhet. Trots det är Castro involverad i flera pågående filmprojekt med en total budget på över 1,5 miljarder SEK. Tidigare har Castro producerat långfilmer och dokumentärer som tillsammans har en totalbudget på över 250 miljoner SEK. Filmerna har vunnit flera priser vid internationella filmfestivaler världen över. Mer information om filmerna finns under respektive titel under Projekt, Film.

Castro talar fem språk flytande. Han har ett brett kontaktnät som spänner sig över hela världen. Den huvudsakliga verksamheten är fastighetsförvaltning genom konsortiet Abu Dhabi First National där Castro är VD och CEO. Subhyia, Castros mor, är ordförande och grundare av Abu Dhabi First National och de arbetar mycket nära varandra med att förvalta familjens och övriga investerares medel på bästa tänkbara sätt. Under de senaste decennierna har konsortiet till stor del köpt upp gamla centralt belägna biografer och byggt om dessa till shoppingcenter vilket varit mycket lyckosamt. Konsortiet har även investerat i det Disney och Warner ägda bolaget, Silver screen movie och har genom det bland annat intressen i en stor nöjes och upplevelsepark i Florida. Konsortiet har också investerat i film och TV-byggnader i Marocko och Asien.

Entreprenörskap är viktigt för Castro. Han har varit med som grundare och investerare i ett flertal bolag i olika branscher varav flertalet börsnoterats. Liksom andra entreprenörer har Castro både haft lyckade och mindre lyckade satsningar.

Castro har bland annat ägt TV-kanalen, Channel 4 i Danmark (DK4) med fler än 100 anställda. Han var en av de första i världen som arbetade med film på internet, video on demand, i slutet av 1990-talet. Det är först nu under de senaste åren som marknaden för film på internet verkligen exploderat.

Du kan läsa mer om Castro olika satsningar under Projekt.