VA�lgA�renhet

VA�lgA�renhet var nA?got som var mycket viktigt fA�r Castros mormor Hajji Amni Abu El Heja. Det handlade mest om direkt ekonomiskt stA�d till mA�nniskor hon mA�tte och som levde omkring henne och man kan sA�ga att det hela var tA�mligen oorganiserat. Amni uttryckte klart och tydligt att hon efter sin dA�d ville att delar av hennes tillgA?ngar A�ven fortsA�ttningsvis skulle gA? till fattiga och behA�vande men det fanns inga riktlinjer fA�r hur det hela skulle administreras.

Subhyia, Castros mamma, har efterfA�ljt Amnis A�nskemA?l genom att hon ansvarat fA�r hanteringen av de medel som Amni lA�mnade efter sig. Castro sjA�lv har ocksA? arbetat fA�r att uppfylla A�nskemA?len sedan han under senare A?r mer aktivt arbetat med familjens verksamheter. Stiftelsen A�r idag organiserad genom fonden The Prince of Thieves Foundation och denna kanaliserar familjens medel fA�r vA�lgA�renhet och A�r grundad till minne av mormor Amni.

Det huvudsakliga mA?let fA�r vA�lgA�renhet fA�r familjen A�r att bygga broar mellan olika kulturer och religioner, frA�mst i Palestina och Afrika. Utbildning och demokrati A�r andra centrala delar i familjens vision om en bA�ttre framtid. Inte minst Castro A�r A�vertygad om att det A�r genom utbildning som vi i fA�rsta hand kan skapa fA�rstA?else fA�r varandras kulturer, religioner och synsA�tt och skapa en bA�ttre och fredligare vA�rld. USAs president Barack Obama framhA�ll i juni 2009 i ett tal i Kairo att det A�r dags fA�r ett nytt avstamp i relationerna mellan USA och den muslimska vA�rlden och det tycker Castro A�r oerhA�rt positivt.

Att arbeta med vA�lgA�renhet A�r svA?rt i dagens samhA�lle. Det A�r mA?nga som vill ha del av kakan nA�r det finns pengar att hA�mta. DA�rfA�r samarbetar familjen med organisationer som delar deras synsA�tt och mA?l fA�r en bA�ttre framtid. Organisationer som man anser gA�r ett gott arbete och betydande insatser och dA�rmed A�r kandidater fA�r bidrag frA?n The Prince of Thives Foundation A�r unicef, RA�ddabarnen, RA�da korset, RA�da halvmA?nen, LA�kare utan GrA�nser, Lions, SOS-Barnbyar, LA�karmissionen, Hoppets stjA�rna, Childhood, the Coexist Foundation och The Tony Blair Faith Foundation.
Exempel pA? engagemang och bidrag som familjen har gjort/gA�r fA�r att fA�rbA�ttra situationen fA�r fattiga och utsatta grupper A�r fA�ljande:

  • Subhyia drev under nA�stan 10 A?r ett barnhem dA�r barn med anpassningsproblem eller barn till missbrukande fA�rA�ldrar fick utbildning och omvA?rdnad under dagtid.
  • 20 barn har fA?tt studiebidrag fA�r att tA�cka deras utbildning frA?n fA�rskola till universitetsutbildning. Idag studerar 8 av dessa pA? universitetet.
  • Castros far har varit engagerad i vA�lgA�renhet genom att A�gna tid i skolor fA�r att lA�sa problem mellan eleverna och skapa en tryggare miljA� i skolorna. Han har ocksA? A�gnat mycket tid och bidragit
    ekonomiskt till fotbollslaget i hemstaden.
  • Subhyia A�r engagerad i hemstadens klubb fA�r A�ldre som ordnar med dagliga aktiviteter och utflykter.
  • 8 behA�vande familjer fA?r motsvarande en mA?nadslA�n vardera.