Välgörenhet

Välgörenhet var något som var mycket viktigt för Castros mormor Hajji Amni Abu El Heja. Det handlade mest om direkt ekonomiskt stöd till människor hon mötte och som levde omkring henne och man kan säga att det hela var tämligen oorganiserat. Amni uttryckte klart och tydligt att hon efter sin död ville att delar av hennes tillgångar även fortsättningsvis skulle gå till fattiga och behövande men det fanns inga riktlinjer för hur det hela skulle administreras.

Subhyia, Castros mamma, har efterföljt Amnis önskemål genom att hon ansvarat för hanteringen av de medel som Amni lämnade efter sig. Castro själv har också arbetat för att uppfylla önskemålen sedan han under senare år mer aktivt arbetat med familjens verksamheter. Stiftelsen är idag organiserad genom fonden The Prince of Thieves Foundation och denna kanaliserar familjens medel för välgörenhet och är grundad till minne av mormor Amni.

Det huvudsakliga målet för välgörenhet för familjen är att bygga broar mellan olika kulturer och religioner, främst i Palestina och Afrika. Utbildning och demokrati är andra centrala delar i familjens vision om en bättre framtid. Inte minst Castro är övertygad om att det är genom utbildning som vi i första hand kan skapa förståelse för varandras kulturer, religioner och synsätt och skapa en bättre och fredligare värld. USAs president Barack Obama framhöll i juni 2009 i ett tal i Kairo att det är dags för ett nytt avstamp i relationerna mellan USA och den muslimska världen och det tycker Castro är oerhört positivt.

Att arbeta med välgörenhet är svårt i dagens samhälle. Det är många som vill ha del av kakan när det finns pengar att hämta. Därför samarbetar familjen med organisationer som delar deras synsätt och mål för en bättre framtid. Organisationer som man anser gör ett gott arbete och betydande insatser och därmed är kandidater för bidrag från The Prince of Thives Foundation är unicef, Räddabarnen, Röda korset, Röda halvmånen, Läkare utan Gränser, Lions, SOS-Barnbyar, Läkarmissionen, Hoppets stjärna, Childhood, the Coexist Foundation och The Tony Blair Faith Foundation.
Exempel på engagemang och bidrag som familjen har gjort/gör för att förbättra situationen för fattiga och utsatta grupper är följande:

  • Subhyia drev under nästan 10 år ett barnhem där barn med anpassningsproblem eller barn till missbrukande föräldrar fick utbildning och omvårdnad under dagtid.
  • 20 barn har fått studiebidrag för att täcka deras utbildning från förskola till universitetsutbildning. Idag studerar 8 av dessa på universitetet.
  • Castros far har varit engagerad i välgörenhet genom att ägna tid i skolor för att lösa problem mellan eleverna och skapa en tryggare miljö i skolorna. Han har också ägnat mycket tid och bidragit
    ekonomiskt till fotbollslaget i hemstaden.
  • Subhyia är engagerad i hemstadens klubb för äldre som ordnar med dagliga aktiviteter och utflykter.
  • 8 behövande familjer får motsvarande en månadslön vardera.