Prince of Thives Foundation

Prince of Thives Foundation är namnet på den stiftelse som kanaliserar Khatib-famijlens medel för välgörenhet. Stiftelsen är grundad till minne av Castros mormor Amni som värnade särskilt för de svaga i samhället och exempelvis för utbildning till fattiga. En stor del av Prince of Thives Foundations medel kommer framöver satsas i projekt för att bygga broar mellan olika kulturer och religioner. Exempel på sådana projekt är The Messenger of Peace som får ses som det viktigaste välgörenhetsprojektet för Castro. Det centrala i projektet är en film om Islam The Messenger of Peace. Castro har också en vision om ett stort musikprojekt för ökad förståelse och tolerans jämte varandra.

En annan fråga som ligger Castro varmt om hjärtat är en ökad demokratisering av Afrika. För att stödja detta har han grundat The African Foundation. Fonden kommer också stödja andra projekt för förbättrade levnadsvillkor i Afrika exempelvis i form av malariabekämpning och ökad utbildningsnivå.

The Prince of Thives Foundation kommer också dela ut årliga utmärkelser till personer som på något sätt utmärkt sig för en bättre värld. Utmärkelserna kommer gå under namnet Prince of Thives Award och delas ut på följande sätt:

  • Prince/Princess of Thives Award: Det högsta priset delas ut till en person som får utmärkelsen/titeln Prince/Princess of Thives och får välja en välgörenhetsorganisation som tilldelas 1 miljon dollar.
  • Baron/Baronesse of Thives Award: Delas ut till en person som får utmärkelsen/titeln Baron/Baronesse of Thives och får välja en välgörenhetsorganisation som tilldelas 100 000 dollar.
  • Lord/Lady of Thieves Award: Delas ut till en person som får utmärkelsen/titeln Lord/Lady of Thives Award och får välja en välgörenhetsorganisation som tilldelas 50 000 dollar.
  • The Hajji Amni Medalj: Hedersutmärkelse som delas ut till en person som engagerat sig för att skapa en bättre värld.

Utöver detta kanaliserar Prince of Thives Foundation medel till andra välgörenhetsorganisationer.

The Prince of Thives Foundation välkomnar organisationer och projekt som delar värderingarna och vill ha bidrag till sin verksamhet att mejla info@castrokhatib.com. Genom att mejla kan man också nominera kandidater till priserna.

Nominerade kandidater för Prince of Thives Awards är bland andra Sean Penn, Sharon Stone, Bill Clinton, Tony Blair, Shejk Mohammad och Mohammed Abdul Latif Jameel.