The Coexist Foundation

The Coexist Foundation är en brittisk välgörenhetsorganisation som grundades 2006. Målsättningen är att verka för en bättre förståelse mellan judar, kristna och muslimer genom utbildning, dialog och forskning. The Coexist Foundation stöttar projekt i olika skolor och universitet för ökad förståelse och dialog mellan de olika religionerna.

Organisationens mål står i rätt linje med Castros egen vision om att vi genom utbildning och kunskap kan öka förståelsen för varandra som människor och i förlängningen skapa ett fredligare samhälle.

Just nu överväger Castro att stötta Abraham House som är ett Londonbaserat projekt under ledning av universitetet i Cambridge. Abraham House kommer bjuda in offentliga skolor och utbildningsprogram till sessioner för att fördjupa sig i problematiken mellan de monoteistiska religionerna och se hur elever från olika religiösa bakgrunder tillsammans kan arbeta för ett bättre motsättningsfriare samhälle.

För mer information besök The Coexist Foundations webbplats.

Mer information om The Coexist Foundations projektförslag finns också här (pdf).