The Messenger of Peace

The Messenger of Peace är det välgörenhetsprojekt som ligger Castro närmast om hjärtat. Det centrala för projektet är filmen som är en fortsättning av en tidigare filmatisering med, The Message med Anthony Quinn, om profeten Mohammeds liv. Det främsta syftet med filmen är att ge en bättre bild av islam i väst och att bygga broar av förståelse och respekt mellan de olika världsreligionerna.

Filmen kommer göras på engelska med Hollywoodskådespelare. Filmen kommer följa sharialagar och Muhammed själv kommer exempelvis inte avbildas. The Messenger of Peace är extremt viktig för Castro och hans mor Subhyia som ser projektet som något av ett livsverk. Läs mer om filmen The Messenger of Peace här.

Budget – avkastning
Den totala budgeten för projektet är satt till 100 miljoner Euro. Familjen Khatib kommer genom The Prince of Thives Foundation själva gå in med 25 miljoner Euro. Resterande medel kommer från banker och andra externa investerare. Det finns ett stort intresse för projektet och avkastningsutsikterna bedöms som goda.

För att verkligen komma vidare med målet att öka förståelsen och respekten mellan världsreligionerna planerar familjen att skänka deras förväntade vinst i projektet till välgörenhet. Det är tänkt att 25 % av vinsten (alltså hela familjens andel) ska gå till välgörenhetsprojekt som till exempel Co-Existprojekt i Israel/Palestina och Afrika samt till utbildningsrelaterade projekt som exempelvis förser skolor med datorer och annat utbildningsmaterial i fattiga länder. Familjen är helt övertygade om att ökat kunnande är grundläggande för att få en större respekt och förståelse mellan grupper.

Resterande vinstmedel ska gå till andra projekt inom The Messenger of Peace i form av exempelvis en årlig musikgala där intäkterna i sin tur varje gång går till ett nytt behövande område i exempelvis Afrika eller Palestina. Läs mer om planerna gällande musikgalan här.

Bidrag kan också tänkas gå till välgörenhetsorganisationer som delar projektets värderingar som exempelvis The Coexist Organisation och The Tony Blair Faith Foundation.