The Tony Blair Faith Foundation

Tony Blair grundade The Tony Blair Faith Foundation 2008. Blair avgick som premiärminister för England 2007 men är fortfarande aktiv inom världspolitiken, inte minst gällande situationen i Mellanöstern där han verkar för en fredlig lösning. Målsättning med The Tony Blair Faith Foundation är att verka för ökad respekt och förståelse mellan världsreligionerna och tro och religion ska på ett positivt sätt bidra till en fredligare värld.

The Tony Blair Faith Foundation ska även bekämpa fattigdom och ohälsa i utsatta länder i första hand gäller det malariabekämpning.

The Tony Blair Faith Foundations ambition är helt i linje med Castros egen vision om att bättre kommunikation mellan olika religiösa grupperna kan öka förståelsen och toleransen jämte varandra, dessutom delar Tony Blair Foundation Castros syn på Afrika. Fonden samarbetar även med The Coexist Foundation och projektet Abraham House som Castro, genom The Prince of Thives Foundation, just nu överväger att stödja.

”The goal of the Tony Blair Faith Foundation is to promote respect and understanding between the major religions, to make the case for religions as a force for good and to show this in action by encouraging inter-faith initiatives to tackle global poverty and conflict. By doing so, the Foundation aims to show the relevance of faith to the challenges of the 21th Century and its ability to bring people together.”

Tony Blair
Mer information om Tony Blair Foundations projektförslag finns här (pdf).