Projekt

HA�r presenteras olika projekt som Castro A�r eller varit involverad i. Castro har mA?nga olika verksamhetsomrA?den och intressen. Ett av dem A�r film och filmproduktion, som han idag ser som en stor hobby snarare A�n riktiga “business”.

Castros huvudsakliga verksamhetsomrA?de A�r fastighetsfA�rvaltning som i fA�rsta hand sker genom investeringsfonden Abu Dhabi First National dA�r Castro A�r VD och CEO. Mycket av hans engagemang A�r ocksA? kopplat till vA�lgA�renhet.

Castro arbetar i flera projekt och verksamheter nA�ra sin mor Subhyia.