Projekt

Här presenteras olika projekt som Castro är eller varit involverad i. Castro har många olika verksamhetsområden och intressen. Ett av dem är film och filmproduktion, som han idag ser som en stor hobby snarare än riktiga “business”.

Castros huvudsakliga verksamhetsområde är fastighetsförvaltning som i första hand sker genom investeringsfonden Abu Dhabi First National där Castro är VD och CEO. Mycket av hans engagemang är också kopplat till välgörenhet.

Castro arbetar i flera projekt och verksamheter nära sin mor Subhyia.