Abu Dhabi First National

Abu Dhabi First National, ADFN, Ai??r en investeringsfond med bas i Gulfstaterna. Placeringsinriktningen Ai??r fastighetsfAi??rvaltning. Aktiekapitalet uppgA?r till 100 miljoner Euro och investeringsportfAi??ljen till Ai??ver 1,5 billjoner Euro. AktieAi??garna och investerarna bestA?r av omkring 15 vAi??nner, kollegor och slAi??kt till familjen. De utgAi??r ett konsortium som gA?r under benAi??mningen familjen.

Familjen, under ledning av Subhyia och acquire doxycycline, acquire zithromax. Castro, Ai??r huvudinvesterare i fonden likvAi??l som grundare och fAi??rvaltare. Organisatoriskt finns en rA?dgivandekommittAi?? och en investeringskommittAi?? som tar aktiv del i aktiefAi??rvaltningen. Investerarna kommer frA?n vAi??rldens alla hAi??rn, Abu Dhabi, Dubai, Ryssland, Palestina, Israel, Europa och Asien, har olika kultur och nationalitet men har ett gemensamt huvudsakligt verksamhetsomrA?de i fastighetsfAi??rvaltning.

ADFN Ai??r en global investeringsfond som bA?de investerar i privata och offentlig fastigheter dAi??r verksamheten kan vara av kommersiell karaktAi??r likvAi??l som privat, som exempelvis hotell, gallerier, kontor och bostAi??der. MA?let fAi??r verksamheten Ai??r att genom att dra nytta av aktieAi??garnas olika expertkunnande pA? skilda marknader skapa en attraktiv aktieportfAi??lj med god avkastning.
Under de senaste decennierna har konsortiet gjort lukrativa affAi??rer med Warner Village Road Show cinema group. Konsortiet har kAi??pt upp gamla centraltbelAi??gna biografer och byggt om dessa till shoppingcenter. Man har Ai??ven investerat i det Disney och Warner Ai??gda Silver screen movie och har genom det bland annat intressen i en stor nAi??jes- och upplevelsepark i Florida. Konsortiet har ocksA? investerat i olika film- och TV-byggnader i Marocko och Asien.

ADFN ska sAi??rskilt investera och stAi??tta nytAi??nkande och innovativa fAi??retag med stor tillvAi??xtpotential. MA?lsAi??ttningen att utveckla deras verksamheter i ett vinstdrivande syfte. Mer information om Abu Dhabi First National finns pA? den officiella webbplatsen.

Fakta Abu Dhabi First National

Kontor:
Abu Dhabi,Ai??Monaco
OrdfAi??rande: Subhyia
VD & CEO: Castro
Organisation: Advisory Committee, Investment Committee
Aktiekapital: 100,000,000 Euro