Abu Dhabi First National

Abu Dhabi First National, ADFN, är en investeringsfond med bas i Gulfstaterna. Placeringsinriktningen är fastighetsförvaltning. Aktiekapitalet uppgår till 100 miljoner Euro och investeringsportföljen till över 1,5 billjoner Euro. Aktieägarna och investerarna består av omkring 15 vänner, kollegor och släkt till familjen. De utgör ett konsortium som går under benämningen familjen.

Familjen, under ledning av Subhyia och Castro, är huvudinvesterare i fonden likväl som grundare och förvaltare. Organisatoriskt finns en rådgivandekommitté och en investeringskommitté som tar aktiv del i aktieförvaltningen. Investerarna kommer från världens alla hörn, Abu Dhabi, Dubai, Ryssland, Palestina, Israel, Europa och Asien, har olika kultur och nationalitet men har ett gemensamt huvudsakligt verksamhetsområde i fastighetsförvaltning.

ADFN är en global investeringsfond som både investerar i privata och offentlig fastigheter där verksamheten kan vara av kommersiell karaktär likväl som privat, som exempelvis hotell, gallerier, kontor och bostäder. Målet för verksamheten är att genom att dra nytta av aktieägarnas olika expertkunnande på skilda marknader skapa en attraktiv aktieportfölj med god avkastning.
Under de senaste decennierna har konsortiet gjort lukrativa affärer med Warner Village Road Show cinema group. Konsortiet har köpt upp gamla centraltbelägna biografer och byggt om dessa till shoppingcenter. Man har även investerat i det Disney och Warner ägda Silver screen movie och har genom det bland annat intressen i en stor nöjes- och upplevelsepark i Florida. Konsortiet har också investerat i olika film- och TV-byggnader i Marocko och Asien.

ADFN ska särskilt investera och stötta nytänkande och innovativa företag med stor tillväxtpotential. Målsättningen att utveckla deras verksamheter i ett vinstdrivande syfte. Mer information om Abu Dhabi First National finns på den officiella webbplatsen.

Fakta Abu Dhabi First National

Kontor:
Abu Dhabi, Monaco
Ordförande: Subhyia
VD & CEO: Castro
Organisation: Advisory Committee, Investment Committee
Aktiekapital: 100,000,000 Euro