The African

Castro är mycket intresserad av kontinenten Afrika. Han tycker att media ger en allt för negativ, storebrorsmässig och kolonial bild av kontinenten och anser att det bästa sättet vi i väst kan bidra till en förändring och en ljusare framtid är att stödja demokratiseringen av de Afrikanska länder som ännu har enpartisystem och/eller är rena diktaturer.

Boken The African skildrar en mans liv och strävan efter presidentposten i ett västafrikanskt land. Genom boken hoppas Castro kunna bidra till en ändrad syn på Afrika i väst och inspirera folk som lever i länder som är ickedemokratier att det lönar sig att kämpa för en bättre framtid på ett fredligt sätt. Castro producerar också en film om presidentkandidaten som även den går under namnet The African.