Dykaren – boken om filmen

Dykaren – boken om filmen handlar som titeln antyder om inspelningen av filmen Dykaren. Filmproduktionen var särskilt intressant i och med det massiva intresset för inspelningen och den stora mediebevakningen som följde projektet. Det för tiden kontroversiella sättet att samla kapital till filmen var också intressant. Castro finansierade projektet genom privata medel och genom produktplaceringar som var relativt ovanligt vid tidpunkten.

Boken är skriven av Thomas Sjöberg och Urban Nordgård. Illustrationerna är ett viktigt inslag i boken och för fotot står Victoria.