Films

Film är ett av Castros stora intressen. Även om alla filmer Castro varit involverad i faktiskt gått med vinst (till och med den omtvistade Dykaren), är filmen i första hand en hobby. Störst framgångar har Castro haft som producent och medproducent men han har även varit verksam som manusförfattare.

Castro har arbetat med en och samma ryska partner under i stort sett hela sitt ”film-liv”. Under perioden 1995-2003 blev de tillfrågade om att delproducera uppemot 75 % av alla svenska filmer som gjordes. Castro var omtalad som ”mirakelmannen” när det handlade om privatfinansiering av filmer. Många personer som sökte finansiering för filmer som man inte valde att satsa på blev besvikna och flera baktalade Castro och spred rykten om att pengarna kom från ryska maffian, vilket Castro tycker är beklagligt.


Castro har varit delaktig som producent i produktionen av följande filmer: Att stjäla en tjuv, Dykaren, Aberdeen, Lillebror på tjuvjakt, The big kiss, Arafat – olivkvisten och pistolen.

Av filmer som är under produktion är Castro inblandad i följande: Sebastians kärlek, The African, The martyr och The messenger of Peace. Han överväger också för närvarande att gå in i ett projekt med den kontroversiella titeln 9/11 from the other side.

Castro är också involverad i en rad arabiska filmer som också är under utveckling exempelvis Salaheddin och Al Andalous. Han är också involverad i en rad TV-produktioner bland annat en dokumentär om Profeten Mohammeds liv och en om spridningen av Islam. Han producerar även arabiska talk-shows Dr Hussain and the Sharia role där aktuella ämnen debatteras. En ytterligare intressant arabiskt TV-projekt är en dokumentärserie om hur muslimer lever i olika delar av världen där man fokuserar på ett land per program.