The African

I The African kommer man följa en afrikansk affärsman som siktar på att bli president i ett östafrikanskt land. Filmen väntas slutföras under 2010. Projektet leds av Folke Rydén och Peter Löfgren som tidigare bland annat gjort den prisbelönta dokumentärfilmen Arafat – olivkvisten och pistolen tillsammans med Castro.

Målet med projektet

Mediebilden som förmedlas i väst av afrikaner är ännu till stor del en illustration av hjälplösa människor och framtiden för kontinenten beskrivs ofta som hopplös och allt annat än ljus. En bild som inte alls överensstämmer med de erfarenheter Castro har av kontinenten.

Det finns en enorm kraft i att sträva efter förändring, berättar Castro som ofta reser och besöker olika delar i Afrika.

Det är folket som har makten att avgöra sin framtid. I många länder finns fantastiska naturresurser som tyvärr ofta inte kommer folket till nytta. En demokratisering av dessa länder skulle starkt bidra till bättre hälsa och ökad levnadsstandard för medborgarna, fortsätter Castro.

För att på något sätt bidra till en ljusare framtid för kontinenten stödjer Castro demokratiseringen av afrikanskaländer som lever i enpartisystem och/eller rena diktaturer. Genom att producera filmen The African hoppas han kunna bidra till en ändrad syn på Afrika i väst och inspirera folk i afrikanska länder att det lönar sig att kämpa för en bättre framtid på fredligt sätt.

På samma sätt som Nelson Mandela inspirerat förtryckta nationer att resa sig är Barack Hussein Obama idag en viktig förebild för miljontals afrikaner, bland annat för den presidentkandidat som man kommer att följa i dokumentären The African. Denna man kommer från previligerade förhållanden och har tidigare bland annat varit verksam som finansman i Dubai och Europa. Han har varit intresserad av politik och att göra situationen lättare för medborgarna i sitt hemland. Under hösten 2008 inbjöds han att närvara när president Obama svor sin presidented i Washington. Ceremonin och Obama inspirerade honom till den grad att han nu beslutat sig att satsa allt på politiken och demokratiseringen av sitt egna väsafrikanska land. Han säger:

“Yes, we can! We Africans should not accept to be pictured like victims – we have the prime responsibility in our own hands! We have to fix it ourselves. No one else is going to fix it for us. And the funny thing is: what needs to be done is very simple. You do not require rocket science or someone to be particularly intelligent – you have to fix the basic things. First step: you tackle corruption. Second: you have to have a very strong legal system. And you have to invest in education and health – and let the people work. If people are healthy and educated and there is justice – the nation is going to grow, just like a tree. It’s a matter of leadership. If the leadership is clean, the rest will be clean. The times of corrupt dictatorships are over. A new era is dawning in Africa.”

Castro är också involverad i en bokproduktion om presidentkandidaten.