The messenger – Alrassoul

The messenger är ett projekt som är av största vikt för Castro och hans mor Subhyia, som ser filmen som något av ett livsverk. The messenger berättar historien om islam. Syftet med filmen är att ge en bättre bild av islam i väst och att bygga broar av förståelse och respekt mellan de olika världsreligionerna. Filmen kommer göras på engelska med Hollywoodskådespelare och målgruppen är internationell. Filmen kommer följa sharialagar och Muhammed själv kommer till exempel inte avbildas.

The messenger har tidigare filmatiseras på 1970-talet med Antony Quinn i huvudrollen och man kan säga att filmen är en fortsättning. Målsättningen är att föra fram islamiska värden och man får följa olika karaktärer som lever sina liv i samtid med Profeten. Deras prövningar gällande krig, kärlek, otrohet, hämnd med mera. Dramat är starkt påverkat av Profetens liv och hans budskap ”message” till folket om Islam. Historien tar sin början i Mecka när Mohammed får sina uppenbarelser och man får sedan följa hur den islamiska tron växer fram under Profetens fortsatta liv på jorden.

Det är en berättelse om en man som leder en revolution mot idolavgudan och ett korrupt samhälle. En revolution som hade stöd av de sämre lottade i samhället och de lägre klasserna. Revolutionen misslyckades och Mohammad förrådes och blev banlyst. Profeten och hans anhängare bosatte sig i Medina (norr om Mecka) där religionen växte sig starkare och större. 632 återvände Mohammed till Mecka och tog ledningen för staden (året är utgångspunkt för den islamska tidräkningen). Filmen är en historia om en ledare som vänder nederlag till triumf och bringar en ljusare och fredligare framtid till sitt folk.

Produktionsbudgeten beräknas bli 100 miljoner Euro. Till viss del kommer Castro och hans familj gå in med privata medel i produktionen. Vinsten från dessa investeringar är tänkta att gå till välgörenhet genom organisationer som stödjer utbildning i syfte att öka förståelsen mellan olika religioner. Mer information om det planerade välgörenhetsarbetet i anslutande till projektet finns här.

I anslutning till filmen har Castro en vision om att även skapa ett stort musikprojekt. Ett LIVE AID för ökad förståelse mellan kulturer och religioner. Castro tror starkt på att använda underhållning i syfte att föra människor närmare varandra. Mer information om planerna på musikgalan finns här.

När inspelningarna och produktionen kommer igång ordenligt kommer information om projektet kontinuerligt uppdateras på Alrassoul.com.

Det finns uppemot 100 000 artiklar publicerade på nätet om The messenger of peace, se här.