Musikprojekt

Musikprojekt som Castro hitintills varit involverad i är soundtracks till filmer han producerat. Ett pågående och mycket större musikprojekt är The messenger of Peace.
Visionen är att skapa en årlig välgörenhetsgala i syfte att främja förståelse mellan olika religioner och folkgrupper.